Nie przegap tych informacji, bo stracisz 500+! Istotne zmiany!

Wniosek o świadczenie 500 + trzeba złożyć ponownie! Są też zmiany, które dla wielu rodzin okażą się kluczowe!


Zmiany w programie rodzina 500 plus, program 500+, rodzina 500+,  kryterium dochodowe rodzina 500, dokuemnty rodzina 500plus, wniosek rodzina 500 plus. świadczenie 500, 500 plus, do kiedy składać 500 plus, gdzie składać 500 plus,

Od 1 sierpnia 2017 roku trzeba ponownie złożyć wniosek o dalsze wypłacanie świadczenia z rządowego programu Rodzina 500. Jeśli tego nie zrobicie, stracicie wsparcie. Świadczenie nie jest przyznawane jak wielu myśli, do ukończenia przez dziecko 18 lat. Co roku należy przedstawić aktualne dokumenty, by kontynuować otrzymywanie wsparcia.

Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 października. Wnioski o świadczenia 500+ można składać od 1 sierpnia do końca września. Nie ma na co czekać! Wniosek lepiej złożyć w sierpniu, by świadczenie w nowym okresie zasiłkowym otrzymać na czas.
Osoby, które złożą wnioski pod koniec września, w październiku mogą nie otrzymać świadczenia, otrzymają je w kolejnym miesiącu (najpóźniej do 30 listopada 2017 ) z wyrównaniem za październik.

ZMIANY W PROGRAMIE RODZINA 500 PLUS


- Nie zmieni się wysokość świadczenia, nadal przysługuje kwota 500 zł na dziecko.

- Nie zmieni się próg dochodowy, od którego będzie można się o nie starać.

- Zaostrzą się wymogi mające na celu eliminację wyłudzeń świadczenia np. w przypadku gdy pracownik rozwiązywał umowę o pracę z pracodawcą, zawierał ją ponownie na mniejszą kwotę lub mniejszą część etatu.

- Ważna zmiana dla rodzin, które żyją razem w związku partnerskim czy konkubinacie. Często matki deklarowały samotne wychowywanie dziecka, by zmieścić się w progu przyznawania świadczenia. Resort rodziny chce wprowadzić wymóg ustalania alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Przy składaniu wniosku rodziny samotnie wychowujące dzieci będą musiały mieć dokumenty dotyczące alimentów.

- Pieniądze będą wypłacane tylko dla opiekuna, który będzie przebywał na terenie Polski przez cały okres przyznanego świadczenia! Gminy będą sprawdzać, czy rodzina pobierająca świadczenie rzeczywiście mieszka w Polsce, czy wyjechała za granicę, a wniosek o świadczenie złożyła.

- Wniosek można złożyć drogą internetową (m.in. poprzez system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz bankowość internetową) czy wysłać listem poleconym.

KRYTERIUM DOCHODOWE PROGRAMU 500 PLUS


Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł wypłacane jest na każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochód w rodzinie oraz na pierwsze lub jedyne dziecko, ale tylko w przypadku spełniania kryterium dochodowego (800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne).

JAKIE DOKUMENTY TRZEBA ZŁOŻYĆ, BY OTRZYMAĆ 500 PLUS


ŚWIADCZENIE 500 PLUS NA PIERWSZE I KOLEJNE DZIECI - Rodzice, którzy starają się o świadczenie na pierwsze i kolejne dzieci muszą złożyć wniosek, do właściwego organu, odpowiedniego według miejsca zamieszkania.

Świadczenie na pierwsze dziecko przyznawane jest, gdy dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł netto (lub 1200 zł, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).

Dodatkowo potrzebne będą:
- Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu z 2016 roku!!! np. rozliczony PIT.
- W przypadku rolników dodatkowo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.
- Osoby samotnie wychowujące dziecko muszą przedstawić dokumenty dotyczące alimentów.
- Rodzice adopcyjni muszą dołączyć dokumenty dotyczące przysposobienia.

ŚWIADCZENIE 500 PLUS DRUGIE I KOLEJNE DZIECI - Rodzice starający się o pieniądze na drugie i kolejne dzieci, wystarczy, że złożą prawidłowo wypełniony formularz - wzory formularzy można pobrać na stronie swojego gminnego lub miejskiego ośrodka pomocy społecznej, lub osobiście w siedzibie.
Więcej informacji znajdziecie w swoich ośrodkach pomocy społecznej lub na ich stronach www. 

Brak komentarzy

Prześlij komentarz

Trojaczki. Polub nas na Facebooku!