Podziel się życiem ! DKMS


8 lat temu, kiedy stuknęła mi wyczekiwana 18stka, nie zrobiłam TEGO co większość pełnoletnich. Nie poszłam do klubu aby wypić pierwsze, legalne piwo. Nie kupiłam "na legalu" pierwszej paczki papierosów. 

Poszłam oddać krew. Oddawałam krew przez lata, do momentu rozpoczęcia starań o dziecko. Po konsultacjach z lekarzem odradził mi oddawanie krwi, które zeszłoby się w czasie z ewentualnym poczęciem. Krew i osocze oddawałam prawie 6 lat - jestem z tego zajebiście dumna! 

o DKMS usłyszałam w roku 2008, tuż po założeniu oddziału w Polsce. Zarejestrowałam się niezwłocznie - TO NIC NIE KOSZTUJE, A ZMIENIĆ MOŻE WIELE!

Post wraz ze współpracą DKMS planowaliśmy od kilku tygodni. Po śmierci Ani Przybylskiej nie chciałam go publikować teraz, chciałam odczekać kilka tygodni. Jednak po głębszych przemyśleniach, postanowiłam opublikować post teraz. Dlaczego? Mam nadzieję że ludzie skłonili się do refleksji, zastanowili nad kruchością życia, zdecydowali o przebadaniu siebie i rodzin. Może dzięki tak medialnej osobie, śmierć Ani uczyni jeszcze wiele dobrego. Była zarejestrowana w DKMS. Chciała pomagać innym. Miała dobre serce i chęć niesienia pomocy innym. 

Jesteśmy gotowi oddać nerkę najbliższej rodzinie. Jesteśmy gotowi zrobić wszystko, aby pomóc najbliższym w chorobie. Nie liczy się nic, tylko zdrowie i wygrana z chorobą! A nieznajomi którzy też potrzebują Twojej pomocy?

Niestety, każdy może zachorować. Ktoś z bliskich, znajomych. Mąż, żona, rodzice, nawet dzieci - choroba wieku nie wybiera! Matka którą mijasz na spacerze w parku, szef, Pani z osiedlowego sklepiku, przyjaciel Twojego dziecka.. Każdy!


Ty też masz dobre serce? 
Ty też bezinteresownie chcesz ocalić życie? 
Jesteś gotowy pomóc nieznajomemu?

Jesteś gotowy na uratowanie ludzkiego życia?
Chcesz zrobić dobry uczynek?
Chcesz pokazać dzieciom jak niewiele może pomóc?


Jeżeli odpowiedziałaś "TAK" na chociaż jedno z powyższych pytań, przeczytaj post dalej. Jestem pewna, że po lekturze zarejestrujesz się jako dawca. Jestem pewna!Co to jest te DKMS?

DKMS został założony w 1991 roku z prywatnej inicjatywy w oparciu o historię cierpiącej na białaczkę pacjentki Mechtild Harf. Dało to początek powstaniu największej bazy danych na świecie, skupiającej ponad 4 mln zarejestrowanych potencjalnych Dawców komórek macierzystych. Chcąc zwiększyć szanse na znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie DKMS rozszerza swoją działalność o kolejne centra Dawców w USA (2004), Polsce (2008), Hiszpanii (2011) oraz Wielkiej Brytanii (luty 2013).

W ciągu 23 lat szansę na życie chorym na raka krwi podarowało ponad 40 tysięcy osób z baz DKMS. Dziś każdego dnia komórki macierzyste na całym świecie oddaje co najmniej 15 Dawców DKMS.

Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. W ciągu 5 lat w Polsce udało się zarejestrować ponad 500 tysięcy potencjalnych Dawców.

Rak krwi - z tym walczy DKMS!
W Polsce co godzinę! ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. Na szczęście każdy może też pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy.Rak krwi to ogólny termin używany do określenia nowotworu, który atakuje system krwionośny oraz samą krew, szpik kostny i układ limfatyczny. Rozróżniamy wiele rodzajów raka krwi, w tym białaczkę. Na całym świecie co 4 minuty zostaje u kogoś zdiagnozowany rak krwi, a co 10 minut odbiera on komuś życie. W przypadku, gdy nie pomagają konwencjonalne metody, takie jak chemioterapia czy naświetlanie, jedynym wyjściem pozostaje przeszczepienie komórek macierzystych.

Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego Dawcy wynosi 1:20 000, a nawet 1: kilku milionów. To właśnie sprawia, że poszukiwania są tak trudne. Im więcej zarejestrowanych potencjalnych Dawców, tym większa szansa na znalezienie genetycznego bliźniaka.

Tylko jedna trzecia Pacjentów potrzebujących przeszczepienia znajduje zgodnego Dawcę w rodzinie. Pozostałym szansę na życie mogą dać tylko Dawcy niespokrewnieni. Aby mogło dojść do przeszczepienia, cechy tkanki Pacjenta i Dawcy muszą wykazywać niemalże 100-procentową zgodność.Jako Dawca komórek macierzystych dajesz choremu najcenniejszy dar - szansę by żyć.


JAK MOŻESZ SIĘ ZAREJESTROWAĆ? 

Rejestracji w bazie potencjalnych Dawców komórek macierzystych można dokonać poprzez internet wypełniając formularz rejestracyjny na stronie Fundacji DKMS.

Po maksymalnie 2-3 tygodniach na adres podany w formularzu zostanie przesłany pakiet rejestracyjny zawierający pałeczki do pobrania wymazu z jamy ustnej oraz formularz do wypełnienia. Pałeczki wraz z deklaracją należy odesłać pocztą na adres Fundacji DKMS Polska. Z przesłanej próbki wykonywana jest typizacja antygenów zgodności tkankowej. Wyniki badania wraz z danymi z formularza wprowadzane są do bazy Dawców komórek macierzystych.

Procedura rejestracji trwa około 2-3 miesiące od momentu odesłania pakietu rejestracyjnego. Po tym okresie Dawca otrzymuje powiadomienia o rejestracji wraz z kartą Dawcy.

Rejestracja w bazie jest bezpłatna, ale można pokryć choćby nawet częściowo jej koszt (który wynosi 250 PLN). Pozwoli to zarejestrować jeszcze więcej potencjalnych Dawców.KTO MOŻE ZOSTAĆ DAWCĄ?

Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący nie mniej niż 50 kg i o wskaźniku masy ciała nie wyższym niż 40 BMI.


JAK POBIERAJĄ KOMÓRKI MACIERZYSTE?
Istnieją dwie metody pozyskania krwiotwórczych komórek macierzystych.

Pierwsza z nich to pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej (tzw. pobranie peryferyczne, afereza). Metoda ta stosowana jest w 80% przypadków. Zazwyczaj wiąże się ona z jednodniową wizytą w klinice pobrania. W przypadkach kiedy w ciagu jednego dnia nie uda się zebrać wystarczającej ilości komórek macierzystych, konieczne jest powtórzenie procesu kolejnego dnia.

Drugą metodą jest pobranie komórek macierzystych z talerza kości biodrowej. Metoda ta wiąże się z 2-3 dniowym pobytem w szpitalu ze względu na konieczność znieczulenia ogólnego.


ISTNIEJE JAKIEŚ RYZYKO?
NIE! Pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej nie wymaga ani znieczulenia ogólnego (narkozy), ani stacjonarnego pobytu Dawcy w szpitalu. Metoda pobrania komórek macierzystych z krwi obwodowej stosowana jest w medycynie od roku 1988, zaś w przypadku Dawców DKMS od roku 1996. Nie są znane żadne odległe w czasie skutki uboczne stymulacji czynnikiem wzrostu G-CSF. W ponad 20-letniej praktyce klinicznej nie zaobserwowano do tej pory żadnych wtórnych skutków tej metody odległych w czasie.


CZY KOBIETA W CIĄŻY MOŻE BYĆ DAWCĄ? 
Kobieta będąca w ciąży może zarejestrować się jako potencjalny Dawca (o ile nie ma innych przeciwskazań). Wówczas na formularzu rejestracyjnym w polu przeznaczonym na dodatkowe informacje należy odnotować ten fakt oraz wpisać planowaną datę porodu.
Natomiast będąc zarejestrowanym potencjalnym Dawcą należy poinformować Fundację o ciąży (pisząc na rejestracja@dkms.pl i podając planowaną datę porodu).
W obu przypadkach na czas ciąży i 6 miesięcy po porodzie zakładana jest blokada, która powoduje, że w tym czasie kobieta nie jest brana pod uwagę podczas poszukiwań. Po upływie tego czasu blokada zostaje automatycznie zdjęta.


JAK DŁUGO TRWA REKONWALESCENCJA PO ODDANIU KOMÓREK?
Czas rekonwalescencji jest zróżnicowany. Niektórzy Dawcy wracają do formy już po upływie jednego lub dwóch dni, inni potrzebują nieco więcej czasu, zwykle pięć dni. Ubytek szpiku kostnego ulega całkowitej regeneracji już po upływie dwóch tygodni.


POZNAM OSOBĘ KTÓREJ URATOWAŁAM ŻYCIE? 
Poprzez Fundację DKMS Polska każdy Dawca może otrzymać informację na temat procesu powrotu do zdrowia Biorcy. Można również nawiązać z Pacjentem pisemny kontakt. Jednak ze względu na ochronę danych osobowych, w okresie pierwszych dwóch lat po przeszczepieniu musi być zachowana anonimowość Dawcy. Po upływie tego okresu może dojść do bezpośredniego kontaktu i osobistego spotkania Dawcy i Biorcy. Jeśli tylko obie strony wyrażą chęć spotkania, Fundacja pomoże takie spotkanie zorganizować. Jeżeli jednak Dawca albo Biorca żyją w kraju, w którym przepisy prawa zobowiązują do zachowania anonimowości (np. Belgia, Francja, Włochy, Holandia, Wielka Brytania, Finlandia, Brazylia, Hiszpania), możliwy jest jedynie kontakt listowny. W niektórych krajach wykluczona jest jakakolwiek możliwość kontaktu Dawcy i Biorcy.
PO CO MI KARTA KDMS?
Po około 3-4 miesiacach od rejestracji, Dawca otrzymuje pocztą kartę Dawcy DKMS, która jest potwierdzeniem rejestracji w bazie Dawców komórek macierzystych. Widnieje na niej osobisty numer Dawcy.

W przypadku kontaktowania się z Fundacją, należy mieć przy sobie kartę, aby móc podać swój numer Dawcy - ułatwi to naszą pracę.

Jakość danych Dawcy, np. dotyczących aktualnego miejsca zamieszkania jest bardzo ważna. To jeden z powodów, dla których DKMS wysyła kartę Dawcy DKMS do wszystkich potencjalnych Dawców komórek macierzystych i raz w roku wysyła pocztą elektroniczną biuletyn informacyjny. W ten sposób sprawdzamy adresy i informujemy Dawców na bieżąco o wszystkich nowościach.


GDZIE ODBYWA SIĘ POBRANIE KOMÓREK? 
Pobieranie powinno odbywać się tylko w wyspecjalizowanej klinice, która przeszła odpowiednią procedurę certyfikacji. Fundacja stara się, aby pobranie miało miejsce jak najbliżej miejsca zamieszkania Dawcy, ale ostatecznie o tym, gdzie się odbędzie decyduje dostępność miejsc w klinikach pobrania. W sytuacji, gdy konieczny jest dojazd do kliniki pobrania, Fundacja zajmuje się organizacją logistyczną. Troszczymy się o przejazd Dawcy z jego miejsca zamieszkania do kliniki oraz o zapewnienie miejsca w hotelu i pokrycie innych kosztów. Również transport szpiku kostnego lub komórek macierzystych do Pacjenta organizowany jest przez DKMS. Dawca nie ponosi przy tym absolutnie żadnych kosztów.Rejestrujesz się - otrzymujesz zestaw do próbek - pobierasz wymaz - odsyłasz
Proste? Prawda?


Mam nadzieję że przynajmniej część z Was zarejestruje się jako Dawca. Mam nadzieję że skłoni to Was do działania! To nic nie kosztuje, nie boli, a pomóc może wiele.. Poznajcie historie osób, które pomogły!

Kto się zarejestruje? A kto z Was już jest potencjalnym dawcą? 

1 komentarz

  1. Ojj życie jest takie kruche.. Na każdym kroku ktoś choruje, umiera...:( Też jestem dawcą od kilku lat :) Chciałabym aby znalazła się osoba której mogłabym pomóc mój bliźniak genetyczny :)

    OdpowiedzUsuń

Trojaczki. Polub nas na Facebooku!